Wagyu ร่วมงานฉาย Ant-Man & The Wasp

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา Wagyu คู่ศิลปินตลกในสังกัด Yoshimoto ได้ไปร่วมงานฉายภาพยนตร์เรื่อง Ant-Man and The Wasp รอบพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ TOHO CINEMA Shinjuku และมีกิจกรรมสร้างสีสันโดยการตอบคำถามที่อิงจากเนื้อหาของภาพยนตร์อีกด้วย

เครดิต – http://news.yoshimoto.co.jp/2018/08/entry85570.php

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *