Tsubomi ปล่อยซิงเกิ้ลที่ 3 “Dreamer”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา Tsubomi กลุ่มไอดอลในสังกัด Yoshimoto ได้ปล่อยซิงเกิ้ล “Dreamer” ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลที่ 3 นอกจากนี้ ยังได้ขึ้นแสดงไลฟ์เนื่องในวันปล่อยซิงเกิ้ล ที่ Osaka Muse และมีการถ่ายทอดสดผ่าน LINE LIVE อีกด้วย
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *