Sumimasu Asia เข้าร่วมงาน Talk Session

เมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา มีการจัดงาน Talk Session ขึ้นที่หอประชุมโอคุมะ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ว่าด้วยเรื่องการส่งต่อวัฒนธรรมตลกญี่ปุ่นออกไปยังต่างประเทศ โดยมีศิลปินในโครงการ Sumimasu Asia เข้าร่วมงาน

ในงานนี้ ศิลปินตลกจากโครงการ Sumimasu Asia ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการย้ายมาประจำประเทศต่างๆในเอเชีย รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการข้ามผ่านอุปสรรคด้านวัฒนธรรมและกำแพงภาษาอีกด้วย

ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับศิลปิน Sumimasu ประจำประเทศไทยได้ที่เพจ SumimasuAsia – Thailand

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *