Beauty Tour

รายการท่องเที่ยวตะลุย 2 จังหวัดของญี่ปุ่น โทตโทริ และชิมาเนะ เที่ยวผ่อนคลายกายใจไปกับพิธีกร 2 สาวซึ่งทาง Yoshimoto Entertainment Thailand สนับสนุนเรื่องการติดต่อประสานงานกับทางสถานีโทรทัศน์ของไทย และตระเตรียมข้อมูลต่างๆให้พร้อมสำหรับการออกกากาศ ไม่ว่าจะเป็นการแปล รวมถึงการพากย์ล

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *