เปิดรับสมัครแข่งขันประกวดทำภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 30 วินาที ระดับนักเรียน นักศึกษา ในหัวข้อ พลังท้องถิ่นสู่อนาคต ชิงรางวัล
ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ พร้อมที่พัก กรุงเทพฯ – โอกินาว่า 3 วัน 2 คืน และได้ไปเยี่ยมชมงานเทศกาลภาพยนตร์
12th OKINAWA International Movie Festival ณ เมืองนะฮะ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 รางวัล
โดยโฆษณาจะต้องสอดคล้องกับหลักเป้าหมาย 17 ประการของ SDGs ข้อใดข้อหนึ่ง
(สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ SDGs เพิ่มเติมได้ทางด้านล่าง)
เปิดรับสมัครและสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2563

วิธีการสมัคร

 1. โพสต์ภาพยนตร์โฆษณาที่เสร็จแล้ว ความยาวไม่เกิน 30 วินาที ลงบน Twitter หรือ Instagram ของตัวเอง (เลือกแอคเค้าท์เดียวเท่านั้น)
 2. เขียนข้อความและติดแฮชแท็ก ดังนี้
  #ชื่อจังหวัด หรือ ท้องถิ่น
  #คำอธิบายง่ายๆ
  #JIMOTCM_WORLD
  #หัวข้อของ SDGs ที่ส่งเข้าประกวด
  #OIMF2020
  #JIMOTCM_Thai

  ตัวอย่างข้อความและการติดแฮชแท็ก
  #เชียงใหม่
  #ข้าวซอยจากอดีตสู่ปัจจุบัน
  #JIMOTCM_WORLD
  #8 #11
  #OIMF2020
  #JIMOTCM_Thai

   

  ตัวอย่างวิดีโอโฆษณา 

 3. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 15 มกราคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน/นักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย หรือ อาชีวศึกษา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี

รายละเอียดของโฆษณา

 • ทำภาพยนตร์ในรูปแบบโฆษณา ความยาวไม่เกิน 30 วินาที ในหัวข้อ “พลังของท้องถิ่นสู่อนาคต”
 • ขนาด 1920 x 1080 pixel / Full HD (สามารถถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้)
 • โฆษณาที่ทำจะต้องสอดคล้องกับ 17 เป้าหมายของ SDGs ข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่า 1 ข้อก็ได้
 • ผู้ประกวดต้องรับรองว่าตนเองเป็นเจ้าของ ภาพ คำบรรยาย เพลงประกอบ และเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณา และจะต้องไม่เอาเนื้อหาข้อมูลของผู้อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตมาเข้าร่วมกิจกรรม และจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญา หรือการร้องเรียนใดๆ  ผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 • หากโพสต์ภาพยนตร์โฆษณาโดยไม่ติดแฮชแท็กให้ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณา และถูกตัดสิทธิ์โดยไม่แจ้งล้วงหน้า
 • ผู้ประกวดสามารถส่งวิดีโอโฆษณาได้มากกว่า 1 คลิป/คน โดยสามารถโพสต์วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดได้ภายในแอคเค้าท์เดียวกัน
 • เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาที่ส่งประกวด ต้องไม่มีเจตนามุ่งร้าย ส่อเสียด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางสังคม และเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ประกวด ลบข้อมูลรายละเอียดและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – โอกินาว่า 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 ที่นั่ง
  พร้อมที่พักระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน 2563
  และได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ 12th OKINAWA International Movie Festival ณ เมืองนะฮะ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลพิเศษจากกรรมการ 1 รางวัล
  ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพฯ – โอกินาว่า 3 วัน 2 คืน จำนวน 1 ที่นั่ง
  พร้อมที่พักระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน 2563
  และได้เข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์ 12th OKINAWA International Movie Festival ณ เมืองนะฮะ จังหวัดโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น

หมายเหตุ

 • ผู้ประกวดอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า
 • ผู้ประกวดไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 • บริษัท โยชิโมโต้ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ข้อมูลรายละเอียดของผู้ประกวด หากมีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะมีการตัดสินและมอบรางวัลในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 บนเวทีงาน JAPAN EXPO THAILAND 2020 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ขั้นตอนตั้งแต่สมัครไปจนถึงการคัดเลือกโดยสรุป

STEP 1 : ถ่ายภาพยนตร์โฆษณาความยาวไม่เกิน 30 วินาทีและโพสต์ภาพยนตร์โฆษณาที่เสร็จแล้วบน Twitter หรือ Instagram
(หมดเขตโพสต์วันอาทิตย์ที่  5 มกราคม 2563)

STEP 2 : คณะกรรมการจะเลือกโฆษณาที่ “สื่อออกมาได้ตรงความหมายที่สุด” และติดต่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ

STEP 3 : ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย จะถูกตัดสินและเปิดในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2020 และมอบรางวัลให้ผู้ชนะ

JIMOT CM (จิโมโตะ ซีเอ็ม) เป็นหนึ่งในโครงการที่ Yoshimoto Group พยายามผลักดันสู่ท้องถิ่นต่างๆ ด้วยพลังของเสียงหัวเราะ และยังเป็นหนึ่งในโครงการของ area project ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

JIMOT CM REPUBLIC เป็นโครงการที่ร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งพัฒนามาจาก JIMOT CM COMPETITION ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดย Yoshimoto Kogyo เป็นเจ้าภาพในการโปรโมตงานเทศกาลท้องถิ่นประจำปีอย่าง เทศกาลภาพยนตร์ OKINAWA International Movie Festival

จากความปรารถนาของ Yoshimoto Group ที่ต้องการสืบสาน “พลังของท้องถิ่น” ที่เต็มไปด้วยสิ่งสำคัญ และยังเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของ SDGs จึงต้องการสืบต่อสิ่งเหล่านั้นไปสู่เด็กๆ และผู้คนในอนาคตด้วยพลังของโซเชียลในรูปแบบโฆษณา มาร่วมกันส่งวีดีโอที่สื่อถึงเสน่ห์ของท้องถิ่นเข้าประกวดกันเถอะ!

Sustainable Development Goalหรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) โดยบรรดาประเทศสมาชิกฯ จะต้องหาทางพัฒนาประเทศตามเป้าหมายทั้ง 17 ประการ ของ SDGs เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ อย่างยั่งยืน

เป้าหมายทั้ง 17 ประการของ SDGs

เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน

 • เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน
 • เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย
 • เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่เท่าเทียม
 • เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ
 • เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้ำและสุขาภิบาล
 • เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 • เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
 • เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล้ำ
 • เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
 • เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 • เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
 • เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
 • เป้าหมายที่ 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
 • เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สามารถศึกษาข้อมูล SDGs เพิ่มเติมได้ที่
SDGs Website – https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
Yoshimoto x SDGs (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น) – https://www.yoshimoto.co.jp/sdgs/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 086 313 8496