ทาเคโตะ, โอบาตะ โนะ โอนี่ซัง, และ Korokoro Chikichiki Peppers เข้าร่วมงาน “Shakai wo akarukusuru undou” ครั้งที่ 68

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทาเคโตะ, โอบาตะ โนะ โอนี่ซัง, และ Korokoro Chikichiki Peppers ศิลปินในสังกัด Yoshimoto ได้เข้าร่วมงาน “Shakai wo akarukusuru undou” ครั้งที่ 68 ที่จัดขึ้นที่ลานหน้าสถานียุราคุโจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม สร้างความเข้าใจ และให้โอกาสผู้กระทำผิดได้กลับตัวอีกครั้ง

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *